Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND thành phố
UBND thành phố
HĐND quận Hải Châu
UBND quận Hải Châu
HĐND quận Thanh Khê
HĐND quận Liên Chiểu
UBND quận Liên Chiểu
HĐND quận Sơn Trà
UBND quận Sơn Trà
HĐND quận Ngũ Hành Sơn
UBND quận Ngũ Hành Sơn
HĐND quận Cẩm Lệ
UBND quận Cẩm Lệ
HĐND huyện Hòa Vang
UBND huyện Hòa Vang

Tổng tập Công báo năm 2016

Lĩnh vực Lĩnh vực khác: 9 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
11-08-2016 Nghị quyết số 38/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố ban hành Quy định một số chế độ chi tiêu bảo đảm hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 
11-08-2016 Nghị quyết số 36/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 
11-08-2016 Nghị quyết số 35/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố ban hành Chương trình giám sát năm 2017 của Hội đồng nhân dân thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 
11-08-2016 Nghị quyết số 31/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố phê duyệt sử dụng nguồn cải cách tiền lương còn dư năm 2015 và 2016 để đầu tư các dự án công trình trọng điểm và trả nợ vay. 
16-02-2016 Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 
28-12-2015 Quyết định số 41/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Danh mục, thời gian sử dụng, tỷ lệ hao mòn tài sản cố định đặc thù; Danh mục, thời gian sử dụng, tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình trong các cơ quan, đơn vị, tổ chức có sử dụng ngân sách nhà nước thuộc thành phố Đà Nẵng. 
10-12-2015 Nghị quyết số 134/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố ban hành Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố năm 2016. 
10-12-2015 Nghị quyết số 118/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố quy định tiêu thức phân công cơ quan quản lý thuế đối với doanh nghiệp thành lập mới. 
27-11-2015 Quyết định số 36/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định phương thức đặt hàng, giao kế hoạch đối với các đơn vị sự nghiệp công lập tham gia cung ứng sản phẩm dịch vụ công ích trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
11,554,339 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner